Projectsubsidie huiswerkbegeleiding

  • 1 juli 2020

Het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona, Generatie Veerkracht, werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op initiatief van Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke. 

 

Een van de actiepunten was een financiële impuls aan een aantal initiatieven voor huiswerkbegeleiding die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren ondersteunen bij hun huiswerk.

 

Veertig initiatieven voor huiswerkbegeleiding maken kans op deze subsidie. U ontvangt deze e-mail omdat u geregistreerd staat op de Sociale Kaart onder de zoekterm ‘huistaak’ of ‘huiswerk’ of ‘studiebegeleiding’ of ‘studie en opvoedingsondersteuning’. Meer informatie over de oproep en over het aanvragen van de subsidie vind je hier.

Indien u voldoet aan de voorwaarden, kan u een subsidieaanvraag indienen via het aanvraagformulier. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 10 juli 2020 aan huizenvanhetkind@kindengezin.be.