Projectoproep Lokale gezinscoaches

  • 24 juni 2021

In haar Regeerakkoord en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om via het principe van lokale gezinscoaches een intensieve begeleiding op maat te realiseren voor kwetsbare gezinnen met kinderen die kampen met diverse problemen.

Via deze projectoproep wil minister Wouter Beke een aantal pilootprojecten ondersteunen die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar kader voor deze lokale gezinscoaches te komen. Lokale besturen kunnen projectaanvragen indienen tot en met 31 augustus 2021.

Waarom meedoen?
Gedurende de projectperiode, die uiterlijk start op 1 november 2021 en eindigt op 31 oktober 2023, zal een wetenschappelijke opvolging en evaluatie van de projecten georganiseerd worden. De projecten zullen eveneens gebruik kunnen maken van een aanbod rond coaching en intervisie. 

De opgedane expertise wordt meegenomen bij de beleidsmatige vertaling van de lokale gezinscoaches in een Vlaams kader.

Alle info over de oproep en de nodige documenten vind je hier.