Projectoproep Inclusie

  • 23 oktober 2021

Mensen met een handicap ervaren dikwijls drempels die hen tegenhouden volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Vaak wordt het als bijzonder ervaren wanneer zij hun eigen route willen uitstippelen, niet betutteld willen worden en inclusief willen leven, mee met iedereen.

Vele mooie voorbeelden op het terrein tonen niettemin dat het kan, dat inclusief samenleven ook voor mensen met een handicap de maatschappelijk ambitie moet zijn.

Via deze oproep wil de minister, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, sterke inclusiepraktijken en innovatieve projecten ondersteunen die inspelen op de noden van personen met een handicap en hun omgeving en bijdragen tot het realiseren van inclusie.

De indieners die willen intekenen, kunnen gedurende een maximale duurtijd van 2 jaar (startdatum ten vroegste 1 januari 2022) beroep doen op projectsubsidies.

De projectoproep wil inzetten op projecten die:

  • de doelgroep zelf emanciperen en empoweren in het streven naar inclusie;
  • de kracht tonen van inclusie en de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen inspireren met goede praktijken;
  • het brede publiek inzicht geven in het belang en de rijkdom van inclusie;
  • de stereotypes die leven rond mensen met een handicap ontkrachten;
  • inclusief samenleven in de maatschappij stimuleren, ondersteunen of realiseren.

De projectsubsidie aanvragen kan tot en met 30 november 2021 (12 uur).

Meer info over de voorwaarden lees je hier