Projectoproep in het kader van Generatie Veerkracht

  • 11 mei 2020

Doelstelling van deze oproep is om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving. Vlaanderen kan rekenen op geëngageerde professionele krachten, vrijwilligers, organisaties of diensten. Zij kunnen deze kinderen en jongeren opnieuw veerkracht en perspectief bieden door middel van activiteiten en ondersteuning in een context die is aangepast aan de coronamaatregelen.

De oproep richt zich prioritair, maar niet uitsluitend, tot organisaties binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn. Ze moeten kunnen aantonen dat ze rechtstreeks werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar: ze worden bijvoorbeeld door de Vlaamse overheid of lokale besturen in die opdracht erkend, of tonen dat aan op basis van hun werking in het voorbije jaar. Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest treedt de VGC op als lokaal bestuur.

Daarnaast moeten aanvragers kunnen aantonen dat ze geconfronteerd worden met directe problemen door de COVID-19-maatregelen, waardoor de werking ten aanzien van hun doelgroep onder druk staat. Of dat ze met het initiatief inspelen op nieuwe noden die gelinkt zijn aan de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Lees de volledige projectoproep op de website van Generatie Veerkacht