Projectoproep Gedeelde Ouderschap

  • 26 oktober 2021

Vaders die thuis blijven voor de kinderen zijn nog steeds een minderheid. Het zijn de moeders die doorgaans kiezen voor een deeltijdse loopbaan en als primaire opvoedster worden aangesproken. Gedeeld en betrokken ouderschap waarbij partners onderling afstemmen over opvoeding, zorgtaken en combinatie arbeid en gezin creëert gelijke kansen en een win-winsituatie voor alle betrokkenen: vaders, moeders én de kinderen. Maar vaders die de traditionele rolverdeling willen doorbreken stoten nog op maatschappelijke drempels en hebben nood aan rolmodellen en ondersteuning.

Via deze oproep wil de minister, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers goede praktijken en innovatieve projecten ondersteunen die inspelen op de noden van vaders en moeders in de realisatie van gedeeld en betrokken ouderschap. De indieners die willen intekenen, kunnen gedurende maximale duurtijd van 2 jaar (startdatum ten vroegste 1 januari 2022) beroep doen op projectsubsidies.

De projectoproep wil inzetten op projecten die:

  • sensibiliseren over  (geïnternaliseerde) genderrollen over vaderschap en moederschap
  • vaders ondersteunen in hun wens om een meer actieve en betrokken ouderrol op te nemen
  • groepswerkingen organiseren omdat vaders geen “natuurlijke” netwerken hebben
  • aandacht creëren voor vadervriendelijke hulpverlening in  opvoedingsinstanties, scholen, …
  • positieve rolmodellen in de kijker zetten, vaders en moeders erkennen en waarderen in hun rol en bijdrage aan de opvoeding
  • dialoog aanmoedigen tussen partners en empoweren naar gedeeld en betrokken ouderschap

De projectsubsidie aanvragen kan tot en met 30 november 2021 (12uur).

Interesse? Kom hier meer te weten over de modaliteiten en voorwaarden van de oproep. https://gelijkekansen.be/oproepouderschap

Meer weten over hoe je als organisatie aan vaderbetrokkenheid en gedeeld ouderschap kan werken? Raadpleeg de themapagina Vader-zijn van EXPOO.