Projectoproep Fonds Hugo Van Mierlo

  • 22 november 2016

Het Fonds Hugo Van Mierlo wil initiatieven ondersteunen in de Vlaamse Gemeenschap die bijdragen tot de harmonieuze ontwikkeling van kinderen en jongeren dankzij de positieve inbreng van beide ouders. Door middel van een tweejaarlijkse prijs wil het Fonds in het bijzonder initiatieven ondersteunen die de kind-vader relatie bevorderen.
Het Fonds lanceert hiervoor nu een nieuwe oproep voor projecten die de vader-kind relatie vrijwaren en de opvoeding door de vader stimuleren. De oproep is gericht op alle initiatieven, zowel concrete als onderzoeksprojecten.  Er is een bijzondere aandacht voor vaders en kinderen in kansarmoede.
Klik hier voor meer informatie.