OverKop

Overkop header

Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid.
Het gaat om een plek waar je als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen. 

Een OverKophuis is een toegankelijke ontmoetingsplek waar de doelstellingen van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidsbevordering en -zorg gecombineerd worden waargemaakt. 
Sleutelwoorden bij overkop zijn presentie, participatie, laagdrempeligheid, toegankelijkheid, deskundigheid en samenwerking. 

zigzag

OverKop werd opgericht door Rode Neuzen Dag bij DPG Media en het Rode Neuzen Fonds bij de Koning Boudewijnstichting en wil inspelen op sociaal en mentaal welzijn van jongeren. Eind 2020 besliste de Vlaamse Regering vanuit het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' dat OverKop verankerd en uitgebreid moest worden.

16 OverKopnetwerken werden in 2021 erkend voor een periode van 3 jaar. Met steun van de deelnemende partners en de betrokken lokale besturen kunnen meerdere antennes uitgebouwd worden, waardoor er voor de jongeren 33 OverKop-huizen toegankelijk zullen zijn.

De 16 OverKop-netwerken worden regelmatig samengebracht in een overkoepelend lerend netwerk en ondersteund door Opgroeien en EXPOO, om samen te inspireren, te leren en verder te ontwikkelen. 

OverKop kaart

OverKop-locaties: Aalst, Antwerpen, Beringen, Boom, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Herentals, Ieper, Kalmthout, Kortrijk, Lier, Lommel, Mechelen, Menen, Molenbeek, Mortsel, Oostende, Peer, Pelt, Poperinge, Ronse, Schaarbeek, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Truiden, Tienen, Vilvoorde, Wetteren, Willebroek, Zandhoven

zigzag

Jongeren mee aan het stuur

Participatie door jongeren is essentieel in een OverKophuis. De jongeren zitten mee aan het stuur. Ze worden actief betrokken en geven zelf mee vorm aan de dienstverlening. Het OverKophuis laat de jongere een actieve rol spelen en versterkt de jongere om op het vlak van mentaal welzijn ook zelf acties te ondernemen. 

Vrije tijd en ontmoeting

Een OverKophuis is in de eerste plaats een plek waar het voor jongeren fijn vertoeven is. Het is een plek waar een jongere zich goed voelt. Er is ruimte voor vrije tijd, ontspanning en ontmoeting tussen jongeren.

De stap naar ondersteuning is kleiner als deze wordt binnengebracht op de plek waar jongeren samenkomen om hun vrije tijd te besteden, eerder dan wanneer aan jongeren wordt gevraagd om zich naar een zorgvoorziening te verplaatsen.

Informele ontmoeting en sociale verbinding gaan in een OverKophuis hand in hand met geestelijke gezondheidsbevordering en peer-to-peer-zorg.

Ondersteuning op vlak van mentaal welbevinden

Een OverKophuis is een plek waar je als jongere ongedwongen binnen en buiten kan lopen. Je kan er terecht voor een goed gesprek over welbevinden, weg van taboes en stigmatisering. 

OverKopmedewerkers bieden waakzame zorg. Ze zijn alert voor zorg- en welzijnsissues van jongeren en reiken, vanuit een generalistische insteek, gepaste tools aan waarmee de jongere zelf aan de slag kan gaan. 

Ondersteuning op vlak van andere levensdomeinen

In een OverKophuis is ook ruimte voor ondersteuning op vlak van andere levensdomeinen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij het zoeken naar behoorlijke huisvesting, het vinden van een geschikte opleiding of het ontwikkelen van de juiste vaardigheden bij de zoektocht naar werk. 

In een OverKophuis bundelen diverse actoren krachten en middelen om zowel doelstellingen van preventoeve gezinsondersteuning als de doelstellingen eigen aan andere beleidsdomeinen gecombineerd te realiseren.