Huizen van het Kind

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers. De acties die ze ondernemen hebben als doel alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen, door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. Het is de ambitie dat er in elke gemeente een Huis van het Kind actief is. 

Op deze pagina vind je informatie en ondersteuningsmogelijkheden die je kan helpen om je lokaal samenwerkingsverband Huizen van het Kind uit te bouwen.

Situering

In een Huis van het Kind worden lokale krachten gebundeld met als doel aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen.

Werkingsprincipes

Elk kind, elk gezin gepast ondersteunen.

De betekenis voor gezinnen met kinderen ligt in wat we doen met al die verbindingen tussen de levensdomeinen, we willen meerwaarde creëren. Die meerwaarde als samenwerkingsverband kunnen we bereiken door in te zetten op een aantal prioritaire thema’s.

Overal Huizen van het Kind

Basisvoorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. Voor de Huizen van het Kind wil dit zeggen dat heel Vlaanderen (300 gemeenten) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden moeten ‘gecoverd zijn’. 

Ondersteuning Huizen van het Kind

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen. Zo delen en maken we kennis en bouwen we samen verder aan de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel. Via events, online uitwisselingsplatformen e.d. kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.

Levensdomeinen verbinden

Samen verder bouwen

De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind als echte basisvoorzieningen verder laten uitgroeien betekent dat we in of via de Huizen van het Kind de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben verbinden.

Magazine Huizen van het Kind

Vijf jaar na het decreet preventieve gezinsondersteuning zijn de Huizen van het Kind in volle bloei en gingen we in gesprek met Huizen van het Kind in soorten en maten, met wetenschappers, met partners uit diverse levensdomeinen, met ouders en kinderen.

Dit resulteerde in een lijvig magazine, dat inspiratie wil bieden zodat de Huizen verder uitgroeien tot kwaliteitsvolle laagdrempelige basisvoorzieningen.

magazine HvK