Projecten

Vernieuwende projecten Huizen van het Kind

De Huizen van het Kind bewezen hun meerwaarde als ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. In de toekomst zullen zij, samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, verder inzetten op geïntegreerde dienstverlening via de Vernieuwende Projecten Huizen van het Kind.

vernieuwende projecten Huizen

OverKop

Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid.
Het gaat om een plek waar je als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen. 

16 OverKopnetwerken werden in 2021 erkend voor een periode van 3 jaar. Met steun van de deelnemende partners en de betrokken lokale besturen kunnen meerdere antennes uitgebouwd worden, waardoor er voor de jongeren 33 OverKop-huizen toegankelijk zullen zijn.

Overkop header