Proeven van....

Tijdens de middag stelden verschillende organisaties met een aanbod voor de Huizen van het Kind zich voor aan de hand van een postersessie. Op deze manier kon je kennismaken met mogelijk aanbod voor jouw Huis, contacten leggen en de nodige vragen stellen.

Jongetjes koken met allerhande ingrediënten.