Prijs Fonds Lydia Chagoll - Voor een glimlach van een kind - voor organisaties

  • 29 februari 2016

Waarover gaat het?

We willen dat onze kinderen gelukkig zijn en alle kansen krijgen om een mooi en boeiend leven uit te bouwen. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat ons land in 1991 ratificeerde, geeft kinderen een juridische basis om hun rechten af te dwingen.

Maar toch vallen er nog kinderen uit de boot: ze worden het slachtoffer van geweld, worden op de vlucht gedreven of krijgen niet de kansen en het respect dat ze verdienen.

De Prijs Lydia Chagoll  – Voor een glimlach van een kind wordt elk jaar uitgereikt en beloont een persoon, groep of vereniging die reeds bijzondere inspanningen leverde om het respect voor kinderen en hun rechten te promoten – ongeacht hun afkomst of nationaliteit – en onderdrukking en discriminatie tegen te gaan. 

Zij komen in aanmerking met elk initiatief dat aan deze doelstelling beantwoordt, zolang het helemaal of bijna is afgerond en betrekking heeft op een Belgische situatie. Essentieel is dat het participatieve projecten zijn die de kinderen of jongeren betrekken vanaf het concept tot de realisatie en de evaluatie. De Prijs moet worden besteed aan bekendmaking, verspreiding of verdere ontwikkeling van het initiatief.

Voor wie?

De indiener is een groep of vereniging. Een instelling kan enkel een project indienen dat niet tot haar kernactiviteiten behoort. Speciale aandacht gaat naar projecten die door kinderen/jongeren worden ingediend.

Lees meer over de Selectiecriteria en het Kandidaatsdossier.