Presentaties Open forumdag Ontmoeting: De rol van de begeleider - 29 april 2015

Ontmoeting wordt op vele plaatsen georganiseerd, in een spel- of ontmoetingsplaats, bij het ophalen en terugbrengen van een kind in de kinderopvang, in de wachtruimte van een consultatiebureau of gecombineerd met andere activiteiten. Telkens heeft de begeleider een bijzondere rol om ouders en kinderen welkom te heten en ontmoeting te faciliteren.

Tijdens deze open forumdag verdiepen we ons in de rol van de begeleider. Welke facetten zijn belangrijk bij het onthaal? Hoe ben je nabij en hou je toch voldoende afstand? Hoe kan je ontmoeting faciliteren, ook in een interculturele groep? En hoe ga je om met diversiteit in je eigen team?

Organisator: EXPOO in samenwerking met het preforum Ontmoeting.

Programma:

  • De rol van de medewerker.

Jochen Devlieghere – Universiteit Gent
Een lezing over de medewerker als geruisloze spilfiguur en zijn professionaliteit als fundament.

Presentatie

  • Communiceren met interculturele groepen.

Patrick Meurs - KULeuven
Hoe kan je als begeleider ouders laten afstemmen op elkaars inbreng in een interculturele setting.

Presentatie

  • De kracht van heterogene teams

Fanny Matheusen – Goesthing
Tijdens deze lezing gaan we in op de heterogeniteit van teams, de verschillende kijken op opvoeden en op welke manier we deze verschillen positief kunnen benutten.

Presentatie

  • Praktijken op de sofa

We gaan samen in op verschillende aspecten van de rol van de begeleider, hoe zij dit opnemen in hun werking en hoe ouders/begeleiders dit zelf ervaren.
Je kan deelnemen aan twee salons:

  • Salon 1: Kinderdagverblijf Mezennestje Aalst: Hilde Schockaert en begeleidster Sabine gaan in gesprek over de rol van de begeleider in de sociale functie van kinderopvang.
  • Salon 2: Consultatiebureau Samik Antwerpen: Sofie Verlinden en vrijwilliger Annemie vertellen over het werken met vrijwilligers, hun rol en hoe ontmoeting faciliteren tijdens de 'vluchtige' contacten met ouders.
  • Salon 3: Spel- en ontmoetingsplaats Baboes: Kim Engels en begeleidster Taïs gaan in op de rol van de begeleider in het faciliteren van ontmoeting en het gevaar om in een adviesfunctie te vervallen.
  • Salon 4: Ontmoetingshuis Oostende: Dymfna Vincent en ouder Gina vertellen over hoe je als begeleider ontmoeting kan faciliteren in een interculturele groep.

Voorstelling en verslag