Prenatale dienstverlening Kind en Gezin Gent

Doelgroep:

De prenatale dienstverlening van Kind en Gezin richt zich naar de kwetsbare zwangere en haar gezin:

  • Gezinnen die voldoen aan de kansarmoede-criteria
  • Zwangere cliënten die zich niet of onvoldoende medisch laten opvolgen
  • Verslavingsproblemen
  • Tienerzwangeren
  • Personen met een handicap
  • Psychiatrisch patiënten
  • Sociaal geïsoleerde zwangeren (vb. nieuwkomers)
  • Zwangeren met een onzeker verblijfsstatuut
  • Zwangeren niet in orde met hun ziekteverzekering

Doelstelling:

Het bieden van maximale kansen aan jonge kinderen begint reeds tijdens de zwangerschap. K&G zet zich in als organisatie daar waar het verschil kan worden gemaakt opdat elke zwangere vrouw toegang (of aanstaande ouder) heeft tot adequate prenatale zorg en voorbereiding op het ouderschap door middel van prenatale projecten of steunpunten.

Werking:

Voor wie de stap naar medische opvolging van de zwangerschap moeilijk is, omwille van financiële beperkingen, verslavingsproblemen, een onzeker verblijfsstatuut, ... biedt Kind en Gezin een laagdrempelig onthaal aan.

In een prenataal steunpunt wordt de aanstaande ouders onthaald door vrijwilligers.

Tijdens een eerste contact wordt samen bekeken aan welke noden het aanbod van Kind en Gezin kan tegemoetkomen. Daarna start de begeleiding door een regioverpleegkundige en/of een arts. Er kan ook beroep gedaan worden op een gezinsondersteuner, die extra kan ondersteunen in moeilijke leefsituaties.

Tijdens het huisbezoek wordt de thuissituatie verder geëxploreerd, nl. huisvesting, babyuitzet, beschikbaarheid van formeel en informeel netwerk.

Het aanbod ziet er voor elke zwangere anders uit. De begeleiding wordt op maat opgesteld, vertrekkende vanuit de hulpvraag. De dienstverlening is vrijwillig maar niet vrijblijvend.  Voor (aanvullende) medische begeleiding (bv. echo’s en bevalling) verwijzen we door naar een ziekenhuis of huisarts.

Op plaatsen zonder prenataal steunpunt wordt de begeleiding opgenomen door de regioverpleegkundige (en eventueel gezinsondersteuner) via huisbezoeken.