Praktijktafels 8e Congres Opvoedingsondersteuning

Praktijktafels inspireren je en geven je bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van je lokale Huis van het Kind.

Bekendmaken van het aanbod van het Huis van het Kind

Tijdens deze praktijktafel bekeken we de mogelijkheden en valkuilen bij de bekendmaking van het aanbod van een Huis van het Kind. 

  • Communiceren over je Huis van het Kind. De noodzaak van een meersporenbeleid door Murielle Mattelaer - Huis van het Kind Leuven
  • Huis van het Kind Eeklo door Melisa Vandenabeele - Wijkcentrum De Kring

Progressief universalisme

In de praktijktafel belichtten we het concept progressief universalisme en hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven.

Huis krijt

Sociale cohesie

Vermaatschappelijking van de zorg

Prenataal aanbod

Het Huis van het Kind richt zich ook naar aanstaande ouders. In de praktijktafel belichtten we een aantal goede praktijken rond pre- en perinatale dienstverlening vanuit een Huis van het Kind.

Geïntegreerd werken - 1 -

Hoe kan je door nauwe samenwerking de 'schotten' wegnemen en komen tot een geïntergreerde dienstverlening binnen een Huis van het Kind? We gingen hiermee aan de slag tijdens deze praktijktafel.

  • Geïntegreerd werken ontrafeld door Hester Hulpia en Liesbeth Lambert - VBJK/VCOK
  • Lokaal beleid Huis van het Kind Lokeren: een sterk netwerk als basis van een toegankelijk huis door Nele Bulens - Huis van het Kind Lokeren

Geïntegreerd werken - 2 -

Hoe kan je door nauwe samenwerking de 'schotten' wegnemen en komen tot een geïntergreerde dienstverlening binnen een Huis van het Kind? We gingen hiermee aan de slag tijdens deze praktijktafel.

Gebruikersparticipatie - 1 -

Tijdens deze praktijktafel gingen we in op hoe we onze gebruikers kunnen betrekken en laten participeren, zodat het Huis van het Kind een Huis voor én van ouders, kinderen en jongeren wordt. 

Gebruikersparticipatie - 2 -

Tijdens deze praktijktafel gingen we in op hoe we onze gebruikers kunnen betrekken en laten participeren, zodat het Huis van het Kind een Huis voor én van ouders, kinderen en jongeren wordt. 

Aanbod voor ouders van jongeren

Versterken van onderwijskansen van kinderen

Samenwerking met cultuur en bibliotheek

  • Iedereen leest (voor) in de Huizen van het Kind door Tania Van Acker - Stichting Lezen
  • Uit met Vlieg in een Huis van het Kind door Tim Guily,  Cultuurnet Vlaanderen en Liesbeth Tielens, gemeente Scherpenheuvel-Zichem