Praktijkbeschrijvingen

Er bestaan verschillende manieren om ouders en ouderfiguren te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen en jongeren.  Op de EXPOO-congressen en naar aanleiding van projecten verzamelen we inspirerende voorbeelden.
Naast deze inspiraties maakt EXPOO er werk van dat praktijken, methodieken, programma's opvoedings- en gezinsondersteuning die in Vlaanderen gebruikt worden, beschreven en onderbouwd worden.  Deze onderbouwde praktijken verzamelen we in deze databank 'Praktijkbeschrijvingen'.

Zo'n praktijkbeschrijving maken we doorgaans op in groep.  Professionals komen samen met een procesbegeleider, reflecteren over de kernelementen van de praktijk en schrijven hun praktijk neer in een grondplan.