Perinatale werking voor kwetsbare gezinnen - Ronse

Doelgroep:

De perinatale werking binnen Ronse richt zich naar (aanstaande) maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Doelstellingen:

Binnen het kader van het Huis van het kind Ronse hebben een aantal partners in 2014 de krachten gebundeld teneinde de bestaande pre-, peri- en postnatale begeleiding van kwetsbare zwangere gezinnen in Ronse te optimaliseren. De bedoeling was om te komen tot een netwerk waarbinnen preventieve, integrale en multidisciplinaire ondersteuning van kwetsbare gezinnen mogelijk wordt gemaakt. 

Werking:

Volgende kernpartners maken deel uit van dit netwerk:  het regioteam Kind en Gezin, de vroedvrouw Hilde Van Ommeslaeghe (verbonden aan AZ Glorieux) en de Inloopteamwerking van Kind en Preventie vzw. De perinatale werking voor kwetsbare gezinnen maakt ook deel uit van het netwerk Hvhk Ronse waardoor, naast deze kernpartners, een ruim aantal andere partners betrokkene zijn. 

Begin 2015 werd van start gegaan met de vernieuwde en uitgebreide perinatale werking voor kwetsbare gezinnen die bestaat uit volgend aanbod:

  • Een driewekelijks individueel vraaguurtje bij de vroedvrouw.
  • Tijdens het vraaguurtje is steeds een Inloopteammedewerker aanwezig voor het individueel onthaal van gezinnen indien hier vraag voor is. De ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting die verbonden is aan het Hvhk Ronse is ook van de partij om met ouders de brug te maken naar de perinatale werking.
  • Om de zes weken wordt een zwangerschapsgroep, georganiseerd door de inloopteamwerking, gekoppeld aan het vraaguurtje van de vroedvrouw.
  • Het regioteam van Kind en Gezin is elke dinsdagvoormiddag terug te vinden in AZ Glorieux voor het prenataal consult.

Op regelmatige tijdstippen wordt er met de kernpartners samen gezeten in een lokaal overleg om af te stemmen en de werking verder te optimaliseren. Daarnaast is het thema perinatale werking ook een item op de werkgroep Hvhk Ronse waarbij andere partners hun inbreng kunnen doen.

Contactgegevens

Hedwig Van De Mergel

Huis van het Kind Ronse

hedwig.vandemergel@kindenpreventie.be