Perinataal groepsaanbod - Kwaliteitsvol kader & draaiboek

In Vlaanderen worden heel wat initiatieven opgezet om aanstaande ouders in groep te bereiken. 

EXPOO werkt samen met diverse partners uit het werkveld aan een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod. Daarnaast willen we een draaiboek ontwikkelen die professionals kunnen gebruiken in het organiseren van perinatale groepsbijeenkomsten.

Betrokken partners: Huis der Gezinnen/Kirikoe, Prenataal Steunpunt Gent, ECK Amerijtje, ECK De Wieg, ECK Kraamvogel, ECK Kraamkaravaan, ECK Volle Maan, ECK Bakermat, Medikuregem, Kind en Gezin, GroepspraktijkOm+, Huis van het Kind Ronse, Inloopteam Brugse Poort Gent, Inloopteam Het Hoekhuis Menen, Ket in Brussel, Vita-Nova/De Kiem Sint-Niklaas

Doelstelling:

  • Uitwerken van een kwaliteitsvol kader voor een toegankelijke perinatale ondersteuning van alle gezinnen adhv groepsaanbod
  • Met een specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen
  • Uitwerken van een draaiboek/methodiek voor perinatale groepssessies

Aanpak:

Fase 1: Praktijkbeschrijving:

Om tot een kwaliteitsvol kader en draaiboek voor perinataal groepsaanbod te komen, staan we eerst stil bij de expertise die reeds aanwezig isin het Vlaamse werkveld adhv. een praktijkbeschrijving.
Het doel is het omschrijven van de gemeenschappelijkheid van de diverse praktijken, het theoretisch
onderbouwen waarom de praktijk op dit moment zo wordt opgezet, de randvoorwaarden en knelpunten zichtbaar krijgen.

Fase 2: Theoretische onderbouwing

Vanuit de praktijkbeschrijving zullen theoretische visies naar boven komen. Daarnaast zullen we op
zoek gaan naar de werkzame elementen en randvoorwaarden, kaders die een antwoord kunnen bieden op de knelpunten. Deze worden meegenomen in de theoretische onderbouwing van de methodiek.

Fase 3: Methodiekontwikkeling

Op basis van de praktijkbeschrijving, de randvoorwaarden, de werkzame elementen en de knelpunten, werken we een draaiboek uit die professionals kunnen gebruiken in het opzetten van groepsbijeenkomsten voor aanstaande ouders. 

Met het draaiboek willen we handvatten aanbieden aan de actoren die een perinataal groepsaanbod willen opzetten, waarbij ieder lokaal aan de slag kan op maat van de groep.

Train-de-trainer

draaiboek perinataal groepsaanbod

 

groeien naar ouderschap