Pedagogische visies en modellen

Kom kennismaken met verschillende pedagogische visie en modellen.

Dit overzicht van vaak voorkomende visies en modellen uit de praktijk is nooit af. We willen je prikkelen, nieuwsgierig maken, een eerste inkijkje geven. Het is een dynamisch werk, een basis als voer voor gesprek, discussie en afstemming. Een werk dat verder aangevuld kan worden met voorbeelden, inspirerende praktijken en nieuwe of actuele visies of modellen.