Pedagogische trajecten (PeTra)

Auteur :

Vzw Pas Opvoedingswinkel Genk

Jaar van publicatie :

2013

Type :

Praktijkbeschrijving


 

Korte beschrijving

PeTra (Pedagogische Trajecten) zijn korte ambulante trajecten van kinderen, hun ouders en de school. Het is een vorm van schoolgebonden ondersteuning bij kinderen met socio-emotionele problemen en/of gedragsmoeilijkheden in het basisonderwijs en secundair onderwijs.

Beschrijving

PeTra heeft als algemeen doel de negatieve spiraal waar kinderen, ouders en school in terecht gekomen zijn te doorbreken en het terug positief kijken naar kinderen/jongeren mogelijk te maken.
De kinderen krijgen een individueel traject dat focust op het zichtbaar maken van talenten en uitbreiding van vaardigheden. Naast dit individueel spoor kan ook een groepstraject geboden worden. 
De ondersteuning richt zich ook naar de ouders en naar de school ( zijnde de leerkrachten, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, …).

PeTra zijn gericht op de competentievergroting bij de kinderen. PeTra wil talenten zichtbaar maken en vaardigheden uitbreiden. Doorgaans beschikken kinderen over veel vaardigheden maar gebruiken zij deze niet omwille van moeilijkheden in de context of omdat ze zoekend zijn in een overgangsfase bijv. naar de puberteit.  PeTra beperkt zich niet tot een kindbegeleiding maar betrekt ook andere contexten, met name de thuissituatie en de school ( multimodaal).
Het kortdurend ( 4-tal maanden) en intensief traject vertrekt vanuit een gedeelde visie op de ontwikkelingstaken  bij de jongere of het  kind en de hierop afgestemde opvoedingsvaardigheden van ouders met elk hun eigen stijl van aanpak in de opvoeding (ouderschapsstijl). PeTra vertrekt vanuit de gedeelde vraag bij het kind, de ouders en de school. 

Doelgroep

PeTra richt zich tot kinderen en jongeren ( 8-15 jaar), hun ouders en de school.

De doelgroep is heel divers. Het zijn alle  kinderen en jongeren die door hun gedrag en houding een risico lopen op  schooluitval en uitsluiting. Deze dreigende uitval is niet omdat ze onvoldoende intelligent zijn of mentaal over onvoldoende bagage beschikken, die nodig is om te slagen. Wel omdat ze op sociaal vlak in relatie met leeftijdsgenoten, hun ouders (opvoeders) of in relatie met hun leerkracht en/of directie zich ‘onaangepast’ gedragen.

Ontwikkeld door

Vzw Pas, opvoedingswinkel Genk.
Op vraag van de Opvoedingswinkel Genk hielden we een aantal reflectieve gesprekken over deze praktijk.  De neerslag van deze gesprekken vind je in dit grondplan in bijlage.