Pedagogisch Adviseren

Auteur :

EXPOO

Jaar van publicatie :

2018

Type :

Praktijkbeschrijvinng


Korte beschrijving

Pedagogisch adviseren is een gemakkelijk toegankelijke vorm van kortdurende individuele ondersteuning van ouders, bij lichte opvoedingsproblemen. Een pedagogisch geschoolde medewerker biedt deze ondersteuning aan op basis van de vraag van de ouder(s) en sluit aan bij de sterktes van de betrokkenen. 

Beschrijving

De werkwijze bestaat uit het geven van informatie, advies en begeleiding aan ouders en andere opvoeders met vragen en problemen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.  Pedagogisch adviseren onderscheidt zich van het beantwoorden van algemene opvoedingsvragen en informeren. 
Kenmerken van deze methodiek zijn :

  • Gemakkelijk toegankelijk
  • Kortdurend
  • Individuele ondersteuning op maat
  • Gericht op lichte opvoedingsproblemen
  • Vraag van de ouder is het uitgangspunt
  • Aansluitend bij de sterktes van de ouder

Doelgroep

Pedagogisch Adviseren richt zich tot ouder- en/of niet-professionele opvoedingsfiguren met een lichte opvoedingsvraag. Pedagogisch adviseren is een aanbod voor alle doelgroepen. Er worden geen voorwaarden inzake leeftijd van de kinderen, cultuur enz gesteld. Doorgaans wordt met de ouders gewerkt. Het is mogelijk dat ook het kind of jongere betrokken wordt.. Het eerste gesprek is steeds enkel met de ouder(s). Soms kan het aangewezen zijn een andere vorm van opvoedingsondersteuning in te zetten of door te verwijzen voor hulp.