Partner in ondersteuning: Gezond Leven en Logo's

Vlaams Instituut Gezond Leven, v.z.w. 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw biedt ondersteuning met methodieken, vorming en begeleiding aan wie gezond leven in een gezonde omgeving wil bevorderen en mogelijk maken. Als Huis van het Kind kan je een belangrijke rol spelen om samen met je partners voor elk kind, zijn ouder(s) en zijn omgeving een gezond aanbod, gezonde stimulansen en een gezonde omgeving te garanderen. We bieden daarom ondersteuning en methodieken voor leefstijlthema’s als (mee-)roken, gezonde voeding, bewegen, lang stilzitten, gezond binnenmilieu of geestelijke gezondheid, maar ook voor ‘settings’ als gezonde kinderopvang of de jeugdhulp. Extra aandacht gaat naar gezondheidsbevordering voor en met specifieke doelgroepen zoals ouders (zie ook www.gezondopvoeden.be) of kwetsbare groepen. Concrete acties voor lokale gemeenschappen en het onderwijs vind je ook op www.gezondegemeente.be 
en www.gezondeschool.be.

Contact
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 
Gustave Schildknechtstraat 9 
1020 Brussel (Laken)  
www.gezondleven.be 
info@gezondleven.be 

 

Logo's

De Vlaamse Logo's zijn geografisch afgebakende netwerken waarbinnen verschillende organisaties samenwerken om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren op locoregionaal niveau.

In overleg met lokale partners stimuleert en coördineert het Logo acties in het kader van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Daarnaast bieden we logistieke ondersteuning aan diverse lokale en regionale partners.

Concreet kan je bij het Logo van jouw regio terecht voor wetenschappelijk onderbouwde preventiemethodieken, aangeboden door partnerorganisaties.

Zo helpen we lokale besturen onder meer bij de opstart en de uitbouw van hun lokaal Huis van het Kind. Dit onder de vorm van procesbegeleiding.

Wil je een aanbod op maat van jouw organisatie? Dan werkt het Logo dat uit op jouw vraag.

 

 

vlaams instituut gezond leven
logo vlaanderen