Participatieve praktijk: Voetbal in de stad

Auteur:

Voetbal in de stad

Doelgroep:

Kinderen van 4 tot en met 14 jaar, jongens en meisjes (streven naar 50/50 verhouding) en ouders/omgeving van de deelnemende kinderen. Via buurtgerichte acties proberen we ook buurtbewoners, die geen affiniteit hebben met de deelnemers te betrekken en zo gemeenschappen te verbinden.

Participatiedoelstelling:

Cocreatie.

Beschrijving:

De Buffalo League is een project waarbij we kinderen, jongeren en volwassenen wekelijks bij elkaar brengen rond KAA Gent. Elke woensdagmiddag worden sportieve, buurtgerichte en creatieve initiatieven op een laagdrempelige manier georganiseerd. Inclusie staat centraal. De kinderen/jongeren worden onderverdeeld volgens leeftijd en worden toegeleid door partnerorganisaties in de wijk. Met de Buffalo League willen we het vrijetijdsaanbod in de wijk versterken door deelnemers op te leiden om zelf een rol op te nemen binnen de werking. Op termijn wordt de Buffalo League een project voor en van de wijk. We gebruiken hierbij de wervende kracht van KAA Gent om te versterken en te verbinden; iedereen anders, allemaal Buffalo!

Meer info:

http://www.kaagent.be/nl/community

voetbal in de stad

Voetbal in de stad - EXPOO-congres 2016