Participatieve praktijk: leergroepen CEDES

Auteur:

Cedes

Doelgroep:

Maatschappelijk kwetsbare mensen

Participatiedoelstelling:

Mensen in leergroepen versterken m.i.v. uitwerken van beleidsadviezen om de mogelijkheden van mensen structureel te vergroten

Beschrijving:

CEDES begeleidt krachtgerichte leertrajecten (proces van minimaal 3 inhoudelijke sessies) in lokale groepen zoals Welzijnsschakels, Verenigingen WAHWN,  buurtwerkingen, groepswerkingen van CAW of OCMW, … De leertrajecten zijn bijna altijd thematisch uitgewerkt (bv. gezondheid, werk, kinderen opvoeden, ouder worden,…) maar telkens is er wel dezelfde weerkerende grondtoon: we willen in groep sterker worden om meer controle te krijgen over onze levenskwaliteit. Voor deze leertrajecten zijn zo goed als geen startvoorwaarden. Ieder traject wordt op maat van de groep uitgebouwd. Ook mensen die niet (goed) kunnen lezen en schrijven of die het Nederlands nog niet zo goed beheersen, kunnen meedoen.   

  • Voorbereiding: we ontmoeten vooraf de verantwoordelijken van de aanvragende groep minimaal één keer om doelen, aanpak en follow-up te bespreken. Ook het kostenplaatje wordt in onderling overleg opgemaakt en desnoods zoeken we desgewenst zelfs samen naar middelen. Indien er nog geen lokale groep bestaat kan het zijn dat dit leertraject de start is van een nieuwe werking… In dat geval zal de werving van deelnemers in armoede nog een extra zorg zijn die we samen bekijken en plannen.
  • Eerste fase: minstens 3 intense vaak thematische sessies zelfreflectie en analyse a.h.v. de didactische middelen van CEDES.  
  • Tweede fase (als kan en gewenst is): goed begeleide dialoog met actoren (bv. OCMW,  mutualiteit, gemeentebestuur, vakbond, bibliotheek, g.c., sociaal-cult. vereniging,...) om samen met hen tot meer structurele verbetering van levenskwaliteit te komen.

Meer info:

http://cedes-ed.org/procesbegeleiding%20in%20groepen.html