Participatieve praktijk: Eigen Kracht Conferentie

Auteur:

EKC

Doelgroep:

Ouders en hun netwerk

Participatiedoelstelling:

Coproduceren.

Beschrijving:

Eigen Kracht-conferenties vzw werkt volgens een besluitvormingsmodel dat de eigen krachten en verantwoordelijkheden van gezinnen en hun omgeving maximaal aanspreekt.

Het recht om eerst zelf, met de mensen die jou goed kennen, een plan te bedenken om moeilijkheden aan te pakken.

In moeilijke tijden heb je de steun van anderen nodig. In een Eigen Kracht-conferentie ® komen familie en vrienden bijeen om samen een plan te bedenken. Een onafhankelijk coordinator helpt de familie bij de voorbereiding van de conferentie. In het plan staat welke eigen krachten de familie wil inzetten, en op welke professionele hulp ze eventueel beroep willen doen. Door deze werkwijze behouden mensen maximaal zelf de regie over hun eigen leven.

Wanneer families de kans krijgen, komen zij vaak zelf met verrassend oplossingen, die binnen een hulpverleningskader niet haalbaar zijn of nooit bij hulpverleners zouden opkomen. Omdat het plan beter past en op het lijf geschreven is van de betrokkenen, verloopt de uitvoering van de afspraken vlotter. Een plan bevat eigen oplossingen waardoor de kans op weerstand bij de uitvoering veel kleiner is dan bij een plan, bedacht door professionals. 

Meer info:

http://www.eigen-kracht.be