#Participatietalks

#ParticipatieTalks is een reeks van 5 films waarin jeugdhulporganisaties en ouders in de jeugdhulp uit Vlaams-Brabant praten over hun visie en praktijken van ouderparticipatie. De films zijn gemaakt naar aanleiding van een vraag van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Vlaams-Brabant in 2019 om gedurende twee jaar een actie te doen in het kader van een belangrijk thema binnen hun regioplan, namelijk Cliëntparticipatie.

Auteur :

Ouderspunt

Jaar van publicatie :

2021

Type :

video


Ouderspunt maakte een serie van 5 video's, waarin ouders uit de jeugdhulp en jeugdhulpaanbieders praten over de plaats van ouders in de individuele trajecten van kinderen en jongeren in de jeugdhulp en over hun rol in het dagelijks en het algemeen beleid van voorzieningen.