Participatie van medewerkers en vrijwilligers

Participatie is een uitdaging voor organisaties. Sterke participatie vraagt in de eerste plaats een voortdurend leerproces van organisaties, niet van deelnemers. Werken met ouders, kinderen, jongeren vraagt om open te staan voor verandering. Participatie moet daarom ook intern gebeuren. Je moet draagvlak creëren bij je medewerkers en vrijwilligers en de tijd nemen om hen onder te dompelen in een participatiereflex. Iedereen op dezelfde lijn krijgen is cruciaal. Werken aan een participatiecultuur kan niet zonder hiervoor  voorwaarden te scheppen.

  • Een organisatie of samenwerkingsverband heeft belang bij kritische reflectie van haar medewerkers en vrijwilligers over de eigen praktijk. Het is de verantwoordelijkheid van organisaties om hun medewerkers hierin uit te dagen, hen te motiveren en hun kritische blik te aanvaarden.
  • Participatief werken vraagt tijd die medewerkers ook moeten krijgen. Tijd om partnerorganisaties te leren kennen en samenwerking op poten te zetten. Tijd om de doelgroep te leren kennen.
  • Wie participatief werkt, heeft ook nood aan ademruimte en nieuwe inzichten. Medewerkers en vrijwilligers kunnen leren uit vormingen en lerende netwerken.
  • Medewerkers en vrijwilligers moeten de ruimte krijgen om zelf te participeren in hun organisatie of samenwerkingsverband. Zelf participeren doet immers participeren. Stel jezelf de vraag of iedereen voldoende betrokken wordt bij beslissingen die rechtstreeks gevolg hebben op hun dagelijks werk.