Participatie van kinderen en jongeren

We streven ernaar dat kinderen en jongeren meedoen aan het aanbod dat voor hen wordt uitgezet. Het gaat dan over hun deelname aan kinderopvang, sport, cultuur, ... Participeren draagt bij tot gemeenschapsvorming en sociale cohesie. Het draagt ook bij tot een grotere sociale gelijkheid en tot een meer democratische samenleving.

Maar participeren is meer dan deelnemen alleen. Minstens even belangrijk is dat kinderen en jongeren de ruimte en de kansen krijgen om zelf onze samenleving mee vorm te geven. Het gaat dan om een maatschappelijk engagement waarin we alle kinderen en jongeren als volwaardige mede-actoren beschouwen.

De werkgroep Jong en Betrokken van de conferentie De Toekomst is Jong formuleerde 10 aanbevelingen geïllustreerd met inspirerende praktijken, die kunnen bijdragen aan het debat en het beleid rond de maatschappelijke participatiemogelijkheden van jonge kinderen (en hun ouders).

Ben je eerder op zoek naar tools om concreet aan de slag te gaan met kinder- en jongerenparticipatie dan vind je in de databank die VVJ ontwikkelde zeker je gading.