Participatie binnen Kind en Gezin

Aangezien 'wij samen' het uitgangspunt is in de manier waarop Kind en Gezin wil samenwerken met ouders en kinderen, is er binnen de organisatie vanzelfsprekend ook ruimte gemaakt voor participatie. Op de website van Kind en Gezin tref je zowel praktijkvoorbeelden aan als een meer uitgewerkte visie over participatie in de kinderopvang.