Participatie

'Participatie is meer dan inspraak: ze geeft ruimte aan engagementen in een organisatie of samenleving. Participatie is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen. Het gaat hierbij om open processen, waarin ruimte en tijd is voor het uitwisselen van meningen, het bouwen aan gedeelde visies en acties (co-creatie) en leren omgaan met verschillen.'

Deze definitie van Filip De Rynck is ruim maar toont meteen aan dat een participatieproces meer is dan een consensus bereiken, een draagvlak vinden of wat meningen verzamelen. Het leerproces, de uitwisseling van meningen en het omgaan met verschillen zijn zeker zo belangrijk.

In een participatieproces gaat het over menselijk contact, over botsen en samen zoeken, over oprechte interesse en het opbouwen van vertrouwen. Echte participatie vraagt investering van tijd en middelen maar levert duurzame resultaten op.

Help ouders ouders helpen

Inspirerende voorbeelden Magazine Huizen van het Kind

Participatie is een begrip dat vele ladingen dekt.  In essentie gaat het er over dat mensen mogen, willen en kunnen deelnemen aan de vele processen en activiteiten in de samenleving.  Bij de Huizen van het Kind gebruiken we vaak de invalshoeken: deelnemen en deelhebben

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Ivan Pauwels