PAREL – Prenataal Aanbod Regio Leuven

Doelgroep:

Elke zwangere vrouw

 • die érgens in Leuven wordt opgevolgd en bevalt
 • extra zorg, begeleiding of opvolging nodig heeft die ze niet krijgt of vindt in het reguliere aanbod of waarvoor de drempel daartoe te groot is

Achtergrond/Visie:

1 op 6 kinderen in Leuven worden geboren in een kansarm gezin, 1 op 4 in Leuven-Centrum.

Bij kwetsbare gezinnen is er vaak een gebrek aan continuïteit en ‘totaalzorg’ van het aanstaand gezin.

Doelstelling:

 • universeel perinataal zorgtraject met standaard screening op risicovolle situaties – zowel medisch als psychosociaal
 • Aanvullend traject voor specifieke doelgroepen
 • Pre- en postnataal!
 • één ‘casemanager’ die actoren op elkaar afstemt en continuïteit bewaakt

Werking:

Parel biedt psychosociale ondersteuning aan kwetsbare aanstaande moeders gedurende de zwangerschap en jong ouderschap door een team van Parelcoaches die actief zijn in eerstelijn (vroedvrouwen, maatschappelijk werk) en tweedelijn (ziekenhuis).

Principes van Parelcoaching zijn:

 • Preventieve zorg door vaste vertrouwenspersoon (pre én postnataal), voor netwerk en medische opvolger. Dit zorgt voor de continuïteit van zorg.
 • Het ongeboren kind staat centraal
 • In open communicatie met mama/ouders (mede-eigenaarschap)
 • Steeds combinatie van eigen aanbod en doorverwijzing naar netwerk
 • Regelmatige contacten, indien nodig aanklampend en intensief
 • Opstart/opbouw/activering netwerk

De zwangerschap wordt als opportuniteit gezien!

De Parelcoach fungeert binnen een ruim Parelnetwerk: een samenwerkingsverband van Leuvense perinatale zorgverleners, specifiek gericht op kwetsbare moeders

Daarnaast biedt de Parelwerking extra ondersteuning aan geïsoleerde mama’s door een Parelbuddy. Dit zijn vrijwilligers van Domo, met een specifiek profiel. De ondersteuning kan starten bij het begin van de zwangerschap tot 6 maanden na de geboorte.

Contactgegevens

Mattelaer Murielle

Stad Leuven - Coördinator Huis van het Kind Leuven

murielle.mattelaer@leuven.be