Overgewicht

Auteur :

NJI

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Gedrag en welzijn

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een dossier over overgewicht gepubliceerd op zijn website. Het dossier bevat een overzicht van erkende interventies, instrumenten en richtlijnen om overgewicht te voorkomen, te verhelpen of te verminderen. Ook wordt aandacht besteed aan de rol die ouders daarbij kunnen spelen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut begint het voorkomen van overgewicht thuis: het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders. Zolang er thuis niets verandert aan de leefstijl hebben preventieve programma's elders, zoals op school of in de kinderopvang, weinig zin.

In het dossier kunnen beroepskrachten verder terecht voor een uitgebreide probleemschets, een overzicht van het beleid op dit thema, onderzoek en literatuur.

Reageer op dit artikel
3 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.