Over EXPOO

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, gepositioneerd in Opgroeien. 
EXPOO heeft twee grote opdrachten:

 • het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en knowhow inzake  ouderschap,    opvoedings- en gezinsondersteuning en de leefomgeving van kinderen en jongeren
 • en het praktisch ondersteunen van het brede werkveld  met methoden, technieken en instrumenten.

  Essentieel in de visie is de netwerkgedachte: EXPOO stelt zich op als open netwerk met inbreng van vele relevante partners. Want Vlaanderen heeft héél wat expertise. EXPOO wil een forum zijn waar deze expertise verder kan groeien.
  Bij het uitvoeren van deze opdrachten werkt EXPOO altijd zo productgericht mogelijk. Net omdat we van betekenis willen zijn voor de praktijk, willen we geen louter kenniscentrum worden. Wat EXPOO onderneemt, moet een vertaling kennen naar het werkveld en beleid.

Jaarplanning

In 2021 zet EXPOO in op volgende lijnen en acties. 

Hiermee concretiseert EXPOO haar missie, functies en decretale opdrachten.

 • Thema ouderschap, opvoeding- en gezinsondersteuning

 • Brede waaier aanbod opvoedings- en gezinsondersteuning

 • Kwaliteitsvolle basisinformatie over opvoeden en Groeimee.be

 • Sensibilisering: Week van de Groeilamp

 • Levensdomeinen en de brede leefomgeving voor gezinnen, kinderen en jongeren

 • Toegankelijke basisvoorzieningen: doorontwikkeling Huizen van het Kind

 • Ondersteuning (nieuwe) samenwerkingsverbanden en voorzieningen

 • Evalueren en vernieuwen van processen en partnerschappen

Lees hier het volledige jaarplan: pdf bestandJaarplanning EXPOO 2021.pdf (2.19 MB)

Ontstaan

Het decreet opvoedingsondersteuning in 2009 was de basis voor de oprichting van EXPOO. Vandaag maakt EXPOO deel uit van Kind en Gezin. 

Missie en visie

EXPOO bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Stage lopen bij EXPOO

Tijdens een stage bij EXPOO leer je het werkveld opvoedingsondersteuning vanuit een helikopter-visie kennen. Je ondersteunt EXPOO bij de uitvoering van opdrachten. Dit doe je door:

 • concrete ondersteuning uit te werken voor professionals in het werkveld,
 • onderzoek te voeren over een bepaald thema,
 • materiaal uit te werken voor de website Groeimee.be,
 • een actie uit te werken voor de Week van de Opvoeding,
 • ...

Wie is Wie ?

Met een klein team, bijgestaan door een reflectiegroep en EXPOOL, bouwt EXPOO mee aan een positieve leefomgeving voor gezinnen.

Reflectiegroep EXPOO

EXPOO realiseert samen met haar reflectiegroep opvoedings- en gezinsondersteuning. Maak kennis met de functies en de deelnemers van deze groep. 

Partners en netwerken

Voor het verwezenlijken van onze opdrachten, werken we samen met verschillende partners. Internationaal houden we de vinger aan de pols door betrokken te zijn bij een aantal internationale werkingen.

Publicaties van EXPOO

EXPOO brengt regelmatig eigen publicaties uit: themabundels waarin wetenschappelijke inzichten rond opvoedingsondersteuning worden gebundeld, folders over opvoeden, ...

Alle publicaties zijn gratis te downloaden. Je mag de publicaties ook zelf afdrukken (en verspreiden), op voorwaarde dat er niets aan de inhoud en lay-out gewijzigd wordt. Een aantal publicaties kan je op papier bestellen via de website van de publicatiedatabank Vlaanderen.