Outcome in zicht

Auteur :

Tom Van Yperen

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Werken met prestatie-indicatoren in de jeugdhulp

Deze notitie behandelt de harmonisatie van outcome-indicatoren van instellingen voor jeugdhulp en de diensten die zij bieden. De informatie over de outcome kunnen gemeenten gebruiken bij de inkoop van de voorzieningen.

Het document maakt onderdeel uit van een traject waarin de jeugdsector, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en het Nederlands Jeugdinstituut samenwerken om gemeenten te ondersteunen bij het gebruik van een set van prestatie-indicatoren die zicht bieden op de outcome van het jeugdbeleid.

Met de handreiking geven het rijk en de gemeenten gehoor aan de wens van de Tweede kamer om voor die inkoop een gezamenlijke set van outcome-indicatoren te vormen. Het document is bedoeld om een voorschot te geven in discussies en consultaties die de komende tijd zullen volgen. De reacties worden verwerkt in een nieuwe versie van de notitie die als algemeen kader zal gaan dienen. Vervolgens worden er proefprojecten uitgevoerd die mogelijk nog tot wijzigingen leiden waarna er handreikingen komen over hoe de indicatoren voor uiteenlopende diensten in het jeugdveld te operationaliseren en gebruiken zijn.

De handreiking is gemaakt in opdracht van de VNG en de ministeries van VWS en VenJ.

Reageer op dit artikel
2 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.