Ouderschap versterken : literatuurstudie over opvoeding in migrantengezinnen en de relatie met preventieve voorzieningen

Auteur :

M.J. Distelbrink e.a.

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Laaggeschoolde ouders met een migrantenachtergrond hebben soms minder weet van de werkwijze van voorzieningen als voorschool, school, Centrum voor Jeugd en Gezin en veiligheidshuis. Omgekeerd weten voorzieningen niet altijd goed contact te leggen met deze ouders. In dit onderzoek is de kennis over opvoeding in migrantengezinnen en over ouderbetrokkenheid bij de (voor)school, de school, het CJG en justitiële instellingen samen gebracht. Het rapport besteed ook aandacht aan groeperingen die recenter naar Nederland migreerden, zoals Somalische ouders en ouders afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Het rapport bevat aanbevelingen voor een beter ondersteuning van ouders en kinderen.