Ouderschap en opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind.

Magazine Huizen van het Kind

De stap naar formele vormen van opvoedingsondersteuning is vaak groot

Magazine Huizen van het Kind

Het is niet alleen voor ouders fijn om te weten dat ze er niet alleen voor staan: we ervaren dat zelf ook dagelijks

Themapagina Opvoeding- en Gezinsondersteuning

Op zoek naar wat ondersteuning van gezinnen allemaal inhoudt? Hier krijg je een helder beeld van onder meer de inhoud, functies en aanbodsvormen van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Praktijkbeschrijvingen

Er bestaan verschillende manieren om ouders en ouderfiguren te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen en jongeren.  Van de praktijken, methodieken, programma's opvoedings- en gezinsondersteuning die in Vlaanderen vaak gebruikt worden, maakt EXPOO een beschrijving.  Deze onderbouwde praktijken verzamelen we in de databank 'Praktijkbeschrijvingen'.

Tools om opvoedingsondersteuning een plek te geven in je Huis

Op zoek naar een spreker voor een vormingsavond voor ouders, naar kwalitatieve informatie over opvoeden, naar beeldmateriaal of een interactieve tentoonstelling, ....neem een kijkje in de toolbox.

Evoluties en opties Roadmap

Video thema-avonden HvhK Geraardsbergen

video

Pre en perinataal

Ouderschap prenataal

Aandacht voor ouderschap bij de ondersteuning aan aanstaande ouders is noodzakelijk in de pre- en perinatale dienstverlening. Uit literatuur en onderzoek blijkt het belang van dit ondersteunend aanbod voor aanstaande ouders. De beleving en verwachting van aanstaande ouders heeft een invloed op de relatie met en de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.
In dit dossier vind je een aantal bevindigen uit literatuur en onderzoek. Daarnaast krijg je een overzicht van inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland om rond ouderschap in de pre- en perinatale periode aan de slag te gaan.

Vlog "Perinataal netwerk" - HvhK Geraardsbergen

vlog perinataal

Perinataal groepsaanbod

In Vlaanderen worden heel wat initiatieven opgezet om aanstaande ouders in groep te bereiken.

EXPOO werkt samen met diverse partners uit het werkveld een kwaliteitsvol kader en een draaiboek rond perinataal groepsaanbod uit. Met dit draaiboek willen we handvatten aanbieden aan de actoren die een perinataal groepsaanbod willen opzetten, waarbij ieder lokaal aan de slag kan op maat van de groep.

Programma Ouderteam.nu

Ouderteam.nu flyerDe overgang van partnerschap naar ouderschap vraagt veel van ouders. Vlak na de geboorte van een kind kent de tevredenheid over de partnerrelatie een dip. In samenwerking met Hogeschool Leiden en het werkveld loopt EXPOO een proefproject om het programma Ouderteam.nu, dat zich richt op de samenwerkingsrelatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap, uit te testen in Vlaanderen.

Ouders van tieners en jongeren

Ondersteuning van ouders met jongeren

Vaak focust opvoedingsondersteuning zich op gezinnen met jonge kinderen.  Investeren in de vroege levensperiode van kinderen is van groot belang.  Anderzijds houdt opvoeden niet op wanneer kinderen zes of twaalf jaar zijn. Steun bij het opvoeden is best ook beschikbaar voor ouders van tieners en jongeren. Maar wat zijn de behoeften van deze ouders? Wat ervaren ze als ondersteunend? Is er voldoende aanbod op maat van ouders met jongeren? Welke diensten en aanbod wordt er in Vlaanderen en Brussel georganiseerd.  Wat kunnen de Huizen van het Kind doen? Met deze vragen gaan we aan de slag.

Aanbod voor ouders met jongeren: verslag uitwisselingsdag 8 juni 2017

Welke initiatieven bestaan er voor ouders van tieners? Hoe dit aanbod uitbreiden? Hoe de doelgroep ouders van tieners en jongeren bereiken? Wat zijn de noden bij ouders en bij tieners? Hoe jongeren zelf betrekken en bereiken? 

Gezinstransities

Scheiding en relatieondersteuning

Met een Vlaams actieplan zet minister Vandeurzen in op relatieondersteuning en scheiding.  Op deze pagina vind je informatie en inspirerende praktijken.