Ouders als onderzoekers (Ronse) - een onderzoek naar de randvoorwaarden van een goede huiswerkbegeleiding

Auteur :

Onderwijsopbouwwerk Ronse, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, VCOK, vives

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

Ondersteuning

Drager :

Document


Korte beschrijving:

Onder meer in Ronse kwam een oudergroep gedurende een jaar  maandelijks samen om ‘onderzoek’ uit te voeren over een thema dat hen allen aanbelangde: de relatie tussen ouders, gezinnen en de school. In dit onderzoeksrapport lees je meer over de opzet en resultaten van dit traject.

De groep werd ondersteund door twee procesbegeleiders van VCOK, en door een wetenschapper van de Universiteit van Gent (Sociale Agogiek). Na afloop van hun onderzoek gingen de ouders in dialoog  met beleidsverantwoordelijken aan de hand van de onderzoeksresultaten.  Zo kregen ouders de kans om hun ervaringen, hun bezorgdheden, hun besluiten … te bundelen,  in een onderbouwd advies te gieten en te presenteren. Met dit advies kan men het beleid beïnvloeden.

Reageer op dit artikel

2 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.