Ouderklap

“Dit project is de missing link voor de Huizen van het Kind”

Doel van je project

Het woord van ouders horen en versterken, zodat opvoedverantwoordelijken zich samen met kinderen en jongeren actief gaan inzetten voor een omgeving waarin het fijn is om samen op te groeien en op te voeden.

Doelgroep

Opvoedverantwoordelijken (ouders, grootouders, professionals, bij uitbreiding iedereen die in de samenleving verantwoordelijk is voor de opvoeding van kinderen en jongeren).

 Korte beschrijving

60 ouders uit oudergroepen in de stad Antwerpen en 10 deelnemende partners uit het werkveld stappen in een proces waarin ze elkaar ontmoeten en waarin ze ervaringen uitwisselen over opvoeden en opgroeien in de leefomgeving. Ze bepalen gemeenschappelijke bekommernissen en stellen zelf oplossingen voor aan elkaar en aan lokale organisaties. Tenslotte kiezen ze welke oplossingen ze mee gaan uitwerken.

De oudergroepen worden begeleid en ondersteund door deelnemers aan de netwerkgroep. Deze netwerkgroep ontwikkelt in gezamenlijk overleg de werkprincipes en methodieken om omgevingsgericht te werken met de ouders in de stad.

Het eindresultaat wordt een TOOLKIT waarmee we onze ervaringen met andere partners in het brede Vlaamse werkveld willen delen.

Hoe werk je aan sociale cohesie?

De bedoeling is dat ouders (opvoedverantwoordijken) sterke sociale netwerken smeden in de stad door bonding, bridging en linking. Ouders ontmoeten elkaar in oudergroepen en aan dialoogtafels waarin ze gezamenlijk tot beslissingen komen over acties voor het verbeteren van de opvoedomgeving. In een superdiverse samenleving gebeurt bonding binnen de veiligheid en herkenbaarheid van de oudergroepen. De netwergroep stimuleert bridging door het opzetten van dialoogtafels (ouderklap). Linking gebeurt door ouders en andere opvoedverantwoordelijken in het middenveld met elkaar in verbinding te brengen. Oudergroepen leggen verbindingen met lokale organisaties als Huizen van het kind of andere diensten die hen kunnen steunen bij het bereiken van hun doel.

Het besluitvormingsproces wordt gefaciliteerd volgens de methode van Deep Democracy waarbij alles gezegd wordt wat gezegd moet worden een waarbij de stem van de minderheid wordt toegevoegd aan de stem van de meerderheid.

Ouders krijgen eigenaarschap van de beslissingen en de uitvoering ervan. Hierdoor ontstaat een grotere gedragenheid. Alle voorstellen ontstaan van onderuit. Niets wordt vooraf bepaald. De begeleiders faciliteren het proces. De facilitator staat als een neutrale figuur naast en tussen de ouders. De rol van de begeleider is cruciaal.  De groepen moeten langdurig kunnen samenwerken met vallen en opstaan zonder hun motivatie te verliezen.

Presentatie

Betrokken organisatie

ouderklap logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

ouderklap
ouderklap
ouderklap