Oudercursus

Auteur :

Praktijkbeschrijvingskring o.l.v. EXPOO

Jaar van publicatie :

2011

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving

Een oudercursus is een reeks bijeenkomsten waarin ouders informatie krijgen, discussiëren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden oefenen i.v.m. de opvoeding. Deze reeks bijeenkomsten loopt gedurende een bepaalde periode en vindt regelmatig plaats. Het gaat om een vaste groep ouders met een of twee vaste begeleid(st)ers.

Een oudercursus is op te vatten als een leercontext voor ouders. Ouders komen samen in groep om hun kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot ouderschap en opvoeden verder te ontwikkelen en/of verdiepen. Het leerproces wordt begeleid door een vormingswerker die deskundig is in het thema en in het werken met groepen. Leren in een oudercursus is een proces dat zowel intentioneel als niet-intentioneel plaatsvindt. Het is een proces dat niet lineair verloopt en afhankelijk is van de persoonlijke vraagstelling, betekenisverlening en verwerking van de deelnemers. 
Kennis, vaardigheden en attitudes zijn geen na te streven product of eindresultaat van de cursus maar het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes zijn processen waarbij elke lerende probeert betekenis te geven aan zijn werkelijkheid. Het leereffect is groter naarmate de leercondities meer optimaal zijn: er is aansluiting bij de ervaring – vragen, leerbehoefte – en de persoonlijke leerstijl van de deelnemers en het leerklimaat wordt ervaren als veilig. 

Oudercursussen kunnen verschillen in:

  • Doelgroep
  • Theoretische achtergrond
  • Inhoud en thema’s
  • Doelstellingen

Praktijkbeschrijving

Bekijk of download hier de praktijkbeschrijving

pdf bestandOudercursus PBS web.pdf (231 kB)