Oudercrèche De Egeltjes

"De Egeltjes" heeft eigenlijk niets met opvang te maken, het is zóveel meer dan dat !”

Raf, papa van Nathan

Doel van het project

kwetsbare ouders versterken door hun rol van gebruiker uit te breiden tot de rol van vrijwilliger en mede beleidsmaker.

Doelgroep

(kwetsbare) ouders waarvan minstens 1 kind naar de opvang De Egeltjes komt.

 

Korte beschrijving

We zetten bij groepsopvang De Egeltjes  in op ouderbetrokkenheid door een breed aanbod te voorzien waar ouders de kans krijgen om te participeren. Participeren in de dagelijkse praktijk, aan de organisatie, aan cultuur, aan spel en ontspanning. We organiseren uitstappen, gezinsactiviteiten en oudervergaderingen. We vragen aan ouders om mee te werken aan ons maandthema, eten te maken voor een uitstap,…

Hoe werk je aan sociale cohesie?

Door ons aanbod voor ouders geven we hen de kans om zich (opnieuw) te verbinden. Verbinding met hun ouderrol versterken we door open te staan voor hun vragen en zorgen en samen naar een oplossing te zoeken, gewoontes van thuis mogen in de opvang blijven bestaan, ontwikkeling van het kind wordt 2 maandelijks met de ouders besproken.

Verbinding met de medewerkers van De Egeltjes en met De Egeltjes als organisatie bereiken we door elke dag tijd te maken voor een kort of lang gesprek met de ouders, door ouders inspraak te geven in bepaalde dingen via de oudervergadering, door ouders mee te laten werken aan activiteiten die we organiseren.

Doorheen al deze activiteiten ontstaan er kansen voor ouders om contacten te leggen met andere ouders. Ook blijven we ouders waarvan de kinderen niet meer naar de opvang komen uitnodigen voor bepaalde activiteiten.

Door in te zetten op van het contact met onze organisatie een positieve ervaring te maken hopen we dat ouders de stap naar andere diensten als minder groot ervaren. Indien nodig maken we de stap samen met ouders. We geven ouders ook de mogelijkheid om andere diensten (gericht op ontwikkeling) te leren kennen bij ons in huis of samen met ons.  Vb opvoedingswinkel die vorming komt geven, Dienst ambulante begeleiding die kind in de opvang komt observeren de eerste keer, bezoek aan de Spelotheek.

Contactgegevens

Betrokken organisatie

de egeltjes logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

de egeltjes
de egeltjes
de egeltjes
de egeltjes