Opvoedsteun in de buurt: Schakelen tussen formele en informele voorzieningen

Auteur :

E. Ponzoni en M. Distelbrink

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving

Kantelen, decentraliseren, verbinden. Ook voor het jeugdbeleid betekent dit anders werken. Hoe kan de gemeente aansluiten bij de kracht van burgers, bij de pedagogische civil society, bij informele (wijk)netwerken? Een van de manieren daarvoor is samenwerking met migrantenzelforganisaties. Daar gaat deze brochure over. De tekst die voor u ligt is een samenvatting van het rapport Opvoeden in diversiteit. Verbinding tussen formele en informele opvoedondersteuning in Amsterdam (Ponzoni, 2012). Voor dat onderzoek zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van formele en informele organisaties die ouders steunen bij de opvoeding. De onderzoekster liep enige tijd mee met organisaties en stond aan de wieg van beginnende samenwerking tussen formele en informele partijen. De belangrijkste gesprekspartners van formele zijde waren opvoedadviseurs, managers van het Ouder-en-kindcentrum (OKC, het Amsterdamse CJG) en professionals in de jeugdzorg. Hierna duiden we ze aan als formele werkers. Van informele zijde betrof het actieve kaderleden en oprichters van zelforganisaties die actief zijn op het terrein van opvoeding. We noemen ze hier informele werkers. Over de conclusies van het onderzoek vond op 22 april 2013 een interactieve bijeenkomst plaats in Amsterdam, met vertegenwoordigers van zowel formele als informele zijde. De belangrijkste inzichten hieruit zijn verwerkt in kader 4. Voor wie is deze tekst bedoeld? Deze brochure is voor lokale beleidsmakers, managers en beroepskrachten in het jeugdveld die vaders en moeders ondersteunen bij de opvoeding, en in hun werk willen aansluiten bij initiatieven in (migranten)gemeenschappen. Samenwerken blijkt niet vanzelf te gaan. Het vraagt van iedereen een lange adem. En het vermogen zich in te leven in het perspectief van de ander. Van de lokale overheid vraagt het durf, zoals de durf om ruimte te geven aan experimenten. Deels gaat het om bewustwording en visie. U vindt informatie over manieren om samenwerking te laten slagen. Want, de voorbeelden in Amsterdam laten zien: het kan!