Opvoedondersteuning aan migrantengezinnen schiet tekort

Auteur :

H. Kalthoff in JeugdenCO, Kennis 04/2009

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Ondersteuning

Type :

Tijdschriftartikel


Korte beschrijving:

Kinderen en jongeren uit niet-westerse migrantengezinnen hebben te maken met veel risicofactoren die hun ontwikkeling en welbevinden bedreigen. Instellingen voor opvoedsteun weten deze kinderen en hun veelal laagopgeleide ouders echter slecht te bereiken. Migrantengezinnen hebben toegankelijke voorzieningen en effectieve vormen van opgroei- en opvoedondersteuning nodig,die aansluiten bij hun culturele achtergrond en opvoedvragen. Een overzicht van de problemen van niet-westerse gezinnen en de tekortkomingen van het hulpaanbod, en een pleidooi voor een krachtig opvoedoffensief.