Opvoedingsondersteuning voor ouders. Wat hebben ouders nodig ? Het antwoord van de school

Auteur :

H. Colpin

Jaar van publicatie :

2001

Thema :

Ondersteuning

Type :

Tijdschriftartikel


Korte beschrijving:

In 2 artikelen in het tijdschrift Caleidoscoop legt de auteur uit wat we onder opvoedingsondersteuning verstaan en bespreekt ze de opvoedingsvragen en de behoeften aan opvoedingsondersteuning bij ouders. In een tweede deel gaat de auteur in op de mogelijkheden die de school biedt.