Opvoedingsondersteuning Visie en kwaliteit - Boek

Auteur :

L. Vandemeulebroecke en A. de Munter

Jaar van publicatie :

2004

Thema :

Ondersteuning

Type :

Boek


Korte beschrijving:

Dit boek vormt het resultaat van een onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. De drieledige opdracht bestond erin een conceptueel kader te ontwikkelen voor gezins- en opvoedingsondersteuning met daaraan gekoppeld een kwaliteitskader, een evaluatie te maken van het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en beleidsvoorstellen te formuleren. De invulling van deze opdracht wordt in deze publicatie gepresenteerd, voorafgegaan door een methodologische situering en uiteenzetting van het onderzoek. Na een verantwoording voor de keuze van de Delphimethodologie volgt een begripsomschrijving van opvoedingsondersteuning waarbij, naast een definitie, een aantal uitgangspunten en werkingsprincipes geëxpliciteerd en verantwoord worden. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de term "empowerment": niet enkel een verheldering van dit abstracte begrip maar ook zijn betekenis voor de praktijk van het werken met ouders. In een volgend hoofdstuk wordt het ontwikkelde kwaliteitskader voor opvoedingsondersteuning voorgesteld. Het aanbod van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en de positie en verantwoordelijkheid van begeleid(st)ers in opvoedingsondersteuning ten aanzien van ouders vormen de onderwerpen van de twee volgende hoofdstukken. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan het opvoedingsondersteunend werken met allochtone ouders

Reageer op dit artikel

11 + 4 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.

Interesse in dit boek?

Dit boek is gratis te ontlenen via de EXPOO-bib. Je staat wel zelf in voor het terugbezorgen van het boek. Lees het volledige Bibliotheekreglement.