Opvoedingsondersteuning in andere landen

Op de website van Eurochild, een organisatie die opkomt voor het welzijn en de rechten van kinderen op Europees niveau, kan je een overzicht vinden van alle belangrijke documenten met betrekking tot opvoedingsondersteuning op het niveau van de Europese Unie.

Documenten over het gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning in andere landen, vind je in het documentatiecentrum.

Een kort overzicht van internationale opvoedingsondersteuningsprogramma’s vind je hieronder:

Incredible Years
Triple P
Home-Start
Moeders informeren moeders
Nurse Family Partnership
Samen Starten (gebaseerd op Sure Start)