Opvoeden is puzzelen

Bruggen slaan tussen de levensdomeinen

Als je werkt rond opvoeden en opgroeien, dan raak je aan vele levensdomeinen tegelijk. Gezinnen leggen immers telkens weer, en op hun manier, de puzzel voor een goed leven: een dak boven het hoofd, zinvol werk, een goede gezondheid, fijne vrije tijd met het gezin, ondersteuning voor de kinderen… Hoe minder barrières ze daarbij ervaren, des te sterker ze staan.  

Net daar spelen de Huizen van het Kind een wezenlijke rol: ze kunnen mee de muren slopen tussen de verschillende domeinen, binnen hun samenwerkingsverband, of via brede partnerschappen. Hoe werkt het concreet? Experts uit negen levensdomeinen vertellen over goed samenwerken, over de vele voordelen die dat biedt, en - toch ook - over een paar hordes die nog genomen moeten worden. 

Onderwijs

Dit is een van de plekken waar kinderen/jongeren vaak zijn. De Huizen van het Kind kunnen meehelpen om bruggen te slaan tussen het onderwijs en andere levensdomeinen.

Het vrij CLB Netwerk en het Agentschap voor onderwijsdiensten leverden een bijdrage voor het magazine Huizen van het Kind.

Geestelijk welbevinden

Een essentieel onderdeel van opvoeden en opgroeien, al is de link met de Huizen van het Kind nog niet altijd sterk uitgewerkt.

Lees hier de bijdrage van Ligant uit het magazine Huizen van het Kind.

Sociale cohesie

Ontmoeting en sociale cohesie behoren tot de fundamenten van de Huizen van het Kind.

Lees de bijdrage van UGent en de Gezinsbond rond sociale cohesie uit het magazine Huizen van het Kind.

Gezondheid

Preventieve gezondheidszorg is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind. De Huizen kunnen bijdragen aan nieuwe evoluties, of die veranderingen mee opvolgen. 

ECK De Kraamvogel en het Vlaams Instituut Gezond Leven schreven een bijdrage voor het magazine Huizen van het Kind.

Cultuur - Sport - Vrije tijd

De Huizen van het Kind zijn het instrument om deze domeinen te verbinden met de domeinen welzijn en gezondheid, om zo gezinnen integraal te ondersteunen.

De jeugddienst van Schoten, Bataljong en het Departement Cultuur, Jeugd en Media schreven een bijdrage voor het magazine Huizen van het Kind.

Ouderschap en opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is één van de basispijlers van de Huizen van het Kind.

Het kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) en de Opvoedingswinkel Mechelen schreven een bijdrage voor het magazine Huizen van het Kind.

Kinderopvang

Een goed uitgebouwde basisvoorziening waar ouders en kinderen komen. Bovendien heeft de kinderopvang een positieve impact op de verbinding tussen gezinnen, en is het een van de eerste plekken waar kinderen kennismaken met diversiteit. 

Het Vlaams Welzijnsverbond en VVSG leverden een bijdrage voor het magazine Huizen van het Kind.

Socio-economische determinanten

Materiële en immateriële dienstverlening verbinden is cruciaal voor een coherente ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld over de verbinding met huisvesting, inkomen en tewerkstelling. 

Lees hier de bijdrage van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uit het magazine Huizen van het Kind.

Jeugdhulp

Zowel vanuit het perspectief van de preventieve gezinsondersteuning als vanuit de jeugdhulp is een goede afstemming noodzakelijk. 

Agentschap Jongerenwelzijn en 1Gezin, 1Plan Gent leverden een bijdrage voor het magazine Huizen van het Kind.