Opvoeden in Brussel

Auteur :

M.Vandenbroeck, T. Boonaert, S. Van der Mespel, K. De Brabandere

Jaar van publicatie :

2007

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Opvoeden in Brussel is een project van onderzoek en begeleiding over opvoedingsondersteuning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project is er gekomen op vraag van het bevoegde collegelid Brigitte Grouwels en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het vertrekt van vragen zowel van het beleid als van het werkveld.

Door het Vlaamse beleid wordt steeds meer belang gehecht aan opvoedingsondersteuning, getuige het recente decreet terzake. Het Brusselse beleid wil hierin een voortrekkersrol spelen.Het project ondernam drie acties:

  • Het begeleiden van een ad-hocwerkgroep opvoedingsondersteuning.
  • Het stimuleren van de oprichting van alternatieve initiatieven en het begeleiden van hun voorbereiding.
  • Het voeren van een wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe noden op het gebied van opvoedingsondersteuning, met de nadruk op het verkennen van hoe de socialisering van ouders en kinderen vandaag in de grootstad verloopt.

Reageer op dit artikel

1 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.