Opvoeden en opgroeien in een migratie context: ‘welbevinden’ opnieuw uitgevonden?

Door Itsen Gonzalez, Nora Assakali en Katrien Lauwereys, stafmedewerker en coördinator, OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw

Korte omschrijving

Tijdens de workshop bekijken we welke elementen een invloed kunnen hebben op het welbevinden van ouders en jongeren die opgroeien in een migratie context. Is er een gemeenschappelijke definitie voor ‘welbevinden’  en welke vanzelfsprekendheden ervaren ze wel of niet en hoe kan dit welbevinden beïnvloeden?

Doelgroep

OTA ondersteunt hulpverleners binnen de integrale jeugdhulp wanneer ze werken met jongeren en hun gezin met een migratie achtergrond en vragen hebben over eventuele invloed van migratiegebonden, levensbeschouwelijke of interculturele elementen op het hulpverleningsproces.

Link met congresthema

Superdiversiteit daagt de samenleving uit door de veelheid aan manieren om de wereld rondom ons te begrijpen, ook hulpverlening wordt uitgedaagd in haar vanzelfsprekendheden. In het zoeken naar nieuwe antwoorden kan een cultuursensitieve attitude helpen, gekoppeld aan kruispuntdenken, kennis van interculturele communicatie… OTA wil hulpverleners ondersteunen door hen te versterken in hun interculturele competenties waardoor ‘zorg op maat’ werkelijk wordt voor ieder gezin en jongere. 

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Onze kennis van de praktijk van de jeugdhulp maakt dat we in partnerschap met de hulpverlener aan de slag kunnen in de begeleiding van jongeren en hun gezinnen met een migratie achtergrond. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de hulpverlener zelf en hoe deze zicht, vanuit zijn eigen opleiding en referentiekader, kan verhouden tot de superdiversiteit.
Migratie heeft een grote impact op het leven van een gezin en door deze zichtbaar te maken voor de hulpverlener en het gezin, kan er minder ruis op de hulpverleningsrelatie komen.

Contact

Naam: OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw

Vooruitgangstraat 333/8, 1030 Schaarbeek

Website: www.ota-vlaamsbrabant-brussel.be

Mail: info@ota-vlaamsbrabant-brussel.be

Tel: 02 725 60 13