Opvoeden bij hoogbegaafdheid

Hoe gaat dat?

 • Wees authentiek en oprecht
 • Durf eigen fouten ook toegeven
 • Maak enkel een belofte wanneer je die ook echt kan nakomen
 • Stel duidelijke regels en afspraken op, die gelden voor het gehele gezin
 • Biedt erkenning voor moeilijkheden en frustraties bij je kind
 • Maak ruimte voor gevoelens, gedachten en zorgen
 • Neem geen autoritaire houding aan maar heb oor en oog voor zijn/haar mening, zonder daar altijd naar te moeten handelen
 • Versterk het contact met ontwikkelingsgelijken (o.a. op school, vrijetijd, externe organisaties)
 • Ga talent stimuleren onder meer door uitdagende vrijetijdsinvulling
 • Wees waakzaam voor alarmsignalen die op sociaal-emotionele moeilijkheden kunnen wijzen
 • Geef je kind voldoende ruimte voor autonomie en het nemen van verantwoordelijkheden
 • Stel zelf realistische doelen en verwachtingen
 • Laat het behalen van successen maar ook een faalervaring deel uit maken van het dagelijks leven (normaliseren)
 • Probeer te luisteren naar de boodschap die kinderen geven, naast het gedrag dat ze tonen of de manier waarop ze die boodschap geven (roepen, grof taalgebruik, …)
 • Heb vertrouwen in je kind
 • Focus op de inspanningen en tussentijdse doelen, eerder dan het eindresultaat of punten.