Opvoed- en opgroeiondersteuning als lokale basisvoorziening

Auteur :

Werkgroep Gideonsgemeenten

Jaar van publicatie :

2006

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

De organisatie van effectieve opvoedingsondersteuning is een complex vraagstuk.  Het is een zaak van een groot aantal organisaties, instanties en professionelen.  Dat vraagt afstemming.

Met dit als achtergrond heeft een groep gemeenten in Nederland het initiatief genomen om gezamenlijk na te gaan hoe ze op lokaal vlak de regie over opvoedingsondersteuning beter vorm kunnen geven.

De brochure vormt een neerslag van de uitwisseling van ervaringen en inzichten.  Ze bevat ook een manifest in de vorm van voorstellen voor uiteenlopende actoren.