Oproep vaderwerkingen

EXPOO is op zoek naar initiatieven die de vader-kind relatie willen versterken of de opvoeding door de vader stimuleren.
Besteed jij expliciet aandacht aan vaders in een vaderwerking? Of werpen je inspanningen om vaders en moeders te bereiken hun vruchten af?
Deel ze dan met ons!


Vaders zijn om meerdere redenen belangrijk voor hun kinderen. Allereerst varen kinderen er wel bij als beide ouders opvoed- en zorgtaken op zich nemen. Betrokken vaderschap heeft een positief effect op de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Ook de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen is erbij gebaat dat vaders zorgen. Zodra vaders meer betrokken zijn op de opvoeding van hun kinderen, heeft dat positieve effecten.

Zowel in de preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, onderwijs als jeugdhulp zien we steeds meer organisaties die extra inspanningen doen om moeders én vaders in gelijke mate te betrekken. Toch kunnen nog veel organisaties inspiratie en handvatten gebruiken om concreet werk te maken van de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding. Met bijzondere aandacht voor vaders en kinderen in kwetsbare situaties.

EXPOO wil  de kennis en praktijkervaring  rond vaderbetrokkenheid in kaart brengen. Wij zijn dus op zoek naar organisaties die hun aanbod of inspanningen willen delen. Heb jij een vaderwerking? Of lever jij extra inspanningen om moeder én vader te bereiken met jouw ondersteuning of aanbod? Dan zijn we op zoek naar jouw expertise en ervaring. Zo kunnen we samen andere organisaties in Vlaanderen en Brussel inspireren.

hoe?

Via een online formulier kan je jouw voorbeeld beschrijven. Kleinschalige en grootschalige initiatieven kunnen ingezonden worden.
Indien er meerdere initiatieven in jouw organisatie, buurt of netwerk lopen, kan je meerdere formulieren invullen.

waarom?

We willen inspiratie en kennis delen in Vlaanderen en Brussel om vaderbetrokkenheid en participatie verder vorm te geven. Voor jou als organisatie is het meewerken aan deze mapping een manier om je expertise en je werk zichtbaarheid te geven.

resultaat?

Wij verzamelen de praktijken en publiceren deze nadien op de website van EXPOO als inspirerende partijken. We zetten jouw aanbod in de kijker via de nieuwsbrief en verschillende virtuele thematische netwerken.  In 2021 focust EXPOO op het thema ‘ouderschap en opvoeden in een superdiverse en snel veranderende samenleving’. In december 2021 organiseren we daarom het Opgroeien congres ‘de vele gezichten van ouderschap’.  Hiervoor zetten we heel wat acties op. Het verzamelen van kennis en expertise in het werken met vaders en de rol van vaders in de opvoeding komt dan zeker aan bod. Daarom verwerken we jullie ervaringen en uitdagingen en delen deze tijdens het congres met beleidsactoren, onderzoekers, praktijkorganisaties en het brede publiek.

We kijken uit naar jullie reacties!

Het EXPOO-team

Luister op 19 februari van 12u tot 13u naar RADIO EXPOO. Deze maand is het thema: over vaders. Luisteren mee via https://stream.quindo.be/high.mp3
Meer weten: Radio EXPOO